Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przeprowadzili warsztaty z zakresu technik interwencji dla żołnierzy wrocławskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

19 września br. Zakład Karny w Zamościu odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, w towarzystwie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztofa Stefanowskiego.

Wrzesień w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego kojarzy się ze światową akcją "Sprzątania Świata". Podobnie jak w latach ubiegłych, grupy skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wyruszyły w teren, aby likwidować dzikie wysypiska śmieci, sprzątać ulice, osiedla czy parki.

19 września w kompleksie wojskowym 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów techników klas mundurowych o profilu służby więziennej, wojskowym, policyjnym i strażackim.

We wrześniu na terenie Aresztu Śledczego w  Bydgoszczy odbyło się trzydniowe szkolenie z zakresu „Różnic kulturowych” przeprowadzone przez specjalistkę Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 300 funkcjonariuszy z  jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć (Zbigniew Herbert). Na pytanie o sedno kultury i znaczenie savoir vivre w życiu próbowali znaleźć odpowiedź skazani mężczyźni, przebywający w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej