Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, przekazali kilkadziesiąt poduszek sensorycznych uszytych przez skazanych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

15 sierpnia w całym kraju odbywały się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. W centralnych obchodach wziął udział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji oraz Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości, realizuje projekt, którego Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada m.in. budowę i uruchomienie pięć nowoczesnych kompleksów penitencjarnych.

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji oraz Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości, realizuje projekt, którego Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada budowę i uruchomienie  5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych.

4 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Arnold Henne w uznaniu za wkład wniesiony w krzewienie idei sportu oraz osiągnięcia sportowe pogratulował i wyróżnił sierż. sztab. Krzysztofa Richtera.

Ponad 100 poduszek uszytych przez osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu trafiło do kaliskich służb mundurowych. Wesprą dzieci, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej