Służba w więziennictwie to nie tylko wyróżnienie, możliwość rozwoju zawodowego, pewna stabilna praca, lecz przede wszystkim codzienny wysiłek funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu budowania bezpieczeństwa publicznego oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

14 maja br. w niemieckim Pfaffenhain odbyła się pierwsza konferencja szkoleniowa pn. „Bezpieczeństwo bez granic”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Dom Bezpieczny dla przedstawicieli Komend Wojewódzkich Policji, Służby Więziennej oraz przedstawicieli Policji kryminalnej z Niemiec.

Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo – tyle definicja. W więzieniach, po obu stronach kraty są ludzie dla których rodziny są najważniejsze.

Być coraz lepszym

14.05.2019

Funkcjonariusze Służby Więziennej muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje i przygotowywać się na sytuacje kryzysowe. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu szkoliła zachowanie w różnych sytuacjach ekstremalnych. Na terenie Grudziądza symulowano atak na konwój, a wewnątrz ZK Nr 1 - interwencję w celi, w której zabarykadowali...

„Majowe święta” – 3 Maja, 20 lat Polski w NATO, 15 lat w Unii Europejskiej, defilada „Silni w sojuszach”… – możemy być dumni ze swojej formacji.

W dniach 8-10 maja w Warszawie odbyły się IX Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński został zaproszony do Komitetu Honorowego targów, w Radzie Programowej uczestniczył płk Artur Dziadosz, z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej