W związku z programem „Praca dla więźniów” Areszt Śledczy w Hajnówce realizuje plany budowlane związane z budową hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz niezbędną infrastrukturą.

10 lipca 2019 roku Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu wizytował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. W trakcie wizyty towarzyszyli mu Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu ppłk Krzysztof Ziółkowski.

Służba Więzienna włącza się w szereg akcji oraz wydarzeń organizowanych w "małych ojczyznach", gdzie od lat funkcjonują zakłady karne i areszty śledcze. Tym razem Zakład Karny w Łupkowie aktywnie uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej wielokulturowości Euroregionu Karpackiego, która odbyła się w dniach 8-9 lipca br.

W Zakładzie Karnym w Potulicach zakończyła się kolejna edycja programu resocjalizacji sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej seniorów pn. „Bilans – trzecia pora roku”.

3-5 lipca 2019 r. w OSSW w Popowie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej, w której uczestniczył, nadzorujący od niedawna formację, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Omówiono aktualną sytuację więziennictwa, politykę kadrową, stan modernizacji, dokonano oceny stanu bezpieczeństwa.

Nie brakuje pomysłów osobom próbującym przemycić za więzienny mur środków odurzających. Kolejna taka próby została udaremniona przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej