Ruszyła VII Edycja międzynarodowego przeglądu filmów o tematyce więziennej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

Amfetamina, marihuana oraz inne środki narkotyczne zostały ujawnione podczas wspólnych czynności Służby Więziennej z lubelską Policją. To efekt przeszukania kilku pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych przez psa specjalnego wykorzystywanego w Areszcie Śledczym w Lublinie do wykrywania substancji odurzających.

13 marca 2019r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej rozpoczęło się szkolenie na pierwszy stopnień podoficerski Służby Więziennej.

Obecnie coraz więcej dzieci doskonali sztukę przeszukiwania Internetu, świata stworzonego przez dorosłych, dla dorosłych. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne o tematyce zagrożeń wynikających z cybeprzestępczości oraz rozpowszechniającej się mowie nienawiści w internecie, powinny być adresowane już do dzieci ze szkoły podstawowej. Dlatego ppor. Marlena Przybył, wychowawca z Aresztu śledczego w Poznaniu, przez 2 dni prowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi ze...

Do Zakładu Karnego w Siedlcach ponownie trafiła nowa broń w ramach "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" ustanowionego ustawą z dnia 15 grudnia 2016r.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej okręgu krakowskiego zebrali ponad 23 tys. zł. dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Za zgromadzone środki zakupiono 3 pompy infuzyjne oraz stoliki do dwóch specjalistycznych poradni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej