Służba Więzienna włącza się w wiele akcji proekologicznych. Funkcjonariusze tworzą programy resocjalizacji z zakresu edukacji ekologicznej, w zakładach karny na ten temat prowadzone są pogadanki, ale też podejmowane są konkretne działania. Dziś przypada Światowy Dzień Ziemi obchodzony pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali dla Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej papierową makietę zamku wykonaną przez osadzonych.

W Zakładzie Karnym w Czarnem intensywnie szkolą się kolejni funkcjonariusze, którzy chcą być dublerami przewodników psów specjalnych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział w spotkaniu on-line z uczestnikami XII edycji Dni Kryminalistyki zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław.

Komunikat

16.04.2021

15 kwietnia 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Służbie Więziennej związków zawodowych ze stroną służbową.

Witraże w Płocku

15.04.2021

W oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Płocku odbywają karę pozbawienia skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo. W ramach oddziaływań terapeutycznych osadzeni mają możliwość, między innymi uczęszczania na terapię zajęciową, w ramach której wykorzystywane są różne metody i techniki powstawania własnoręcznych wytworów. Dużym zainteresowaniem wśród skazanych cieszy się technika wykonywania witrażu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej