Funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach udzielił pomocy ofierze wypadku drogowego oraz zatrzymał sprawcę tego zdarzenia. Ofiarą oraz sprawcą była ta sama osoba.

Z dniem 12 lutego 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Andrzeja Leńczuka na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Wręczeniem sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się wczoraj (10 lutego) główne obchody Święta Służby Więziennej. 101 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał pierwsze akty prawne, które stały się podstawą do odbudowy systemu więziennictwa w niepodległej Polsce.

9 lutego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej dokonali uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

101 lat temu rozpoczęła się systematyczna praca nad organizacją więziennictwa w odradzającej się Polsce. Wówczas Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a 8 lutego – dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dlatego właśnie dzień 8 lutego to Święto Służby Więziennej.

Minister Sprawiedliwości odwołał płk. Grzegorza Fedorowicza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej