Dzięki wspólnemu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #Resort Sprawiedliwości Pomaga skazani coraz częściej mają możliwość działania na rzecz społeczeństwa, co umożliwia im realizację ważnego aspektu kary pozbawienia wolności jakim jest zadośćuczynienie. Skazane z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu uszyły kołderki, które otulą dzieci z ośrodka preadopcyjnego.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w 4-dniowych warsztatach produkcji filmowej przeprowadzonych w formie zdalnej w ramach projektu pt. "Każdy może poznać tajniki filmu i zostać filmowcem" wspólnie ze Studiem EGoFILM z Warszawy realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Malowanie na szkle, wyrób witraży, wyrób gier planszowych, rzeźbiarstwo, wyszywanie, modelarstwo, prace w drewnie, wyrób świec, decoupage... to tylko niektóre rodzaje terapii zajęciowej realizowanej w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi w potulickiej jednostce penitencjarnej. Czym jest terapia zajęciowa? Jakie są korzyści tego typu oddziaływań? Jak to wygląda za więziennym murem?

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie poszukiwania skutecznych metod i środków oddziaływań na osoby pozbawione wolności, kształtowania u osadzonych społecznie pożądanych postaw, zapobieganie przestępczości oraz rozwój wolontariatu w jednostkach penitencjarnych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie wraz z Fundacją Ronalda McDonalda aktywnie motywują skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności do włączenia się w akcję charytatywną polegającą na szydełkowaniu czapek dla dzieci onkologicznych i ich rodziców.

Funkcjonariusze i osadzeni z koronowskiej jednostki penitencjarnej wypełnili po brzegi serce nakrętkami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej