5 września odbył się finał prezydenckiej akcji Narodowe Czytanie. Przystąpiła do niej zdecydowana większość aresztów śledczych i zakładów karnych.

Pomaganie nie musi być ciężkie. 3-4 gramy – tyle średnio może ważyć jeden gest w stronę drugiego człowieka. Pod hasłem „Zbieramy nakrętki – pomagamy dzieciom” w gliwickim areszcie nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Zebrane w ten sposób środki trafiają później na konto potrzebujących dzieci.

Święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi obchodzone jest w Polsce od 2002 roku. W tym roku przypada 13.10.2020 r. Funkcjonariusze koronowskiej jednostki, nie czekają na ten dzień. Odpowiadają na prośby chorych pacjentów przez cały rok, rejestrując się w bazie Fundacji DKMS.

W wyniku prowadzonych czynności profilaktycznych oraz efektywnej współpracy funkcjonariuszy Działu Ochrony oraz Działu Penitencjarnego uniemożliwiono przekazanie osadzonemu paczki, zawierającej substancje niedozwolone.

2 września Zakład Karny w Chełmie przekazał zebrane plastikowe nakrętki na rzecz potrzebującego Oliwiera Kloca. Jest to kolejna akcja naszych funkcjonariuszy w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Funkcjonariusze Zakładu karnego w Rawiczu udzielili pomocy osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej