25 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Rawiczu. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych i zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski.

Neo - pies specjalny z wejherowskiego więzienia ma na swoim koncie wiele sukcesów w wykrywaniu zapachów substancji odurzających, do wielu osiągnięć pomimo młodego wieku, po czerwcowym, dołączył sierpniowy sukces we współpracy z Policją.

21 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Przemyślu, w której uczestniczył gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Ruszyła II edycja nietypowych półkolonii dla dzieci funkcjonariuszy z kilku jednostek okręgu bydgoskiego. W rolę opiekunów wcielili się inni funkcjonariusze, którzy robią to w czasie wolnym od służby.

W Polsce sierpień od lat przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Wiele osób odbywających karę pozbawienia wolności boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu czy substancji psychotropowych. I dlatego terapia uzależnień jest ważną częścią oddziaływań prowadzonych w więzieniach. Oprócz podstawowego leczenia osadzeni biorą udział w wielu dodatkowych zajęciach.

Nimbo i Narko to psy specjalne przeznaczone do zadań ochronnych i prewencyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej