Pierwsza klasa !

01.04.2019

Szczecińska Służba Więzienna została Partnerem Wspierającym w projekcie utworzenia pierwszej w regionie klasy mundurowej o profilu psychologiczno-penitencjarnym.

Przekazanie auta

29.03.2019

W związku z zakupem nowego pojazdu do transportu żywności dotychczas użytkowany przez areszt Fiat Ducato przestał być niezbędnym w codziennej pracy. Chęć przyjęcia auta zgłosiło stowarzyszenie „POMOST” z Jarocina. Celem statutowym stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej. W ostatnich dniach doszło do oficjalnego przekazania pojazdu.

25 marca br odbyło się szkolenie dla pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie w ramach kampanii Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy”.

Nawet 15 tysięcy Polaków rocznie staje się ofiarami współczesnego niewolnictwa ! Przez nasz kraj codziennie odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej !

Każdego dnia, z jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego, wyjeżdżają pojazdy konwojowe transportujące osadzonych do sądu, na terapię lub do zakładu karnego w którym mają odbywać karę. Za sprawne i efektywne zarządzanie flotą samochodową w Służbie Więziennej odpowiadają funkcjonariusze służby transportowej. Tylko w minionym roku, w okręgu krakowskim, samochody konwojujące skazanych zrobiły ponad 533 tys. km - to ponad 13 okrążeń kuli ziemskiej.

Areszt dla młodych

21.03.2019

Służba Więzienna realizuje oddziaływania skierowane do młodych ludzi, włączając się także w organizowane w społeczności lokalnej przedsięwzięcia edukacyjne. Aktywności te mają na celu zarówno promocję Służby jak i profilaktykę wchodzenia w konflikty z prawem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej