Zwłaszcza ostanie miesiące pokazały jak kruche jest ludzkie życie, dlatego szczególnie teraz tak duże znaczenie mają nawet drobne gesty skierowane do drugiego człowieka. Jeden z funkcjonariuszy potulickiej jednostki penitencjarnej pokazał, że oprócz drobnych gestów, możliwa jest także pomoc na szerszą skalę. O pomaganiu może powiedzieć wiele. To dzięki niemu przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie im. Przyjaciół Przyrody ma wyremontowaną salę...

Komunikat

27.04.2021

W związku z powzięciem informacji o możliwym, nieuprawnionym dostępie do danych osobowych funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, którzy zostali zarejestrowani na szczepienia w terminie 12-20 kwietnia br., Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś polecił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej wykupić ze środków budżetowych formacji kody alertu BIK (Biuro Informacji Kredytowej) dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, których dane zostały ujawnione...

Ministerstwo Sprawiedliwości od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dba o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

"Książki o polskich bohaterach wielu narodów" to projekt Fundacji Dom Kultury składający się z cyklu zajęć popularyzujących czytelnictwo wśród więźniów w Areszcie Śledczym Warszawie Służewcu. Zajęcia są ciekawą formą promowania czytelnictwa w grupie osób wykluczonych społeczno-kulturalnie i sposobem na poznawanie przez nie historii Polski i świata, a przez to budowanie świadomego patriotyzmu.

Dwaj funkcjonariusze pińczowskiej jednostki w czasie wolnym od służby udaremnili próbę kradzieży.

Powszechnie wiadomo do czego służy marker. Tymczasem zamiast do pisania miał służyć do odurzania. W przesyłce do skazanego ujawniono marihuanę ukrytą w markerze. Po raz kolejny funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich wykazali się czujnością i profesjonalizmem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej