W nowowybudowanym obiekcie zatrudnienie odpłatne początkowo uzyska pięćdziesięciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Wykonywana przez nich praca nada szerszy wymiar procesowi resocjalizacji oraz stworzy możliwość lepszego wywiązywania się z podstawowych ról społecznych – pracownika i głowy rodziny. W hali odbywać się będzie produkcja osłon okiennych oraz komponentów używanych do ich produkcji. Produkcja rusza...

Służba Więzienna w ramach obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zaplanowała i prowadzi wobec osadzonych oddziaływania ukierunkowane na  realizację zadań obejmujących: edukację historyczną, kształtowanie postawy szacunku dla wartości patriotycznych, polskiej tożsamości narodowej oraz kultury.

25 czerwca br. w Gdańsku rozpoczęły się 15. Bałtyckie Targi Militarne. Patronat honorowy nad targami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018. Podczas ceremonii otwarcia targów Służbę Więzienną reprezentował płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Ogłoszony przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej IV Ogólnopolski Konkurs na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności, pod patronatem Dyrektora Generalnego, został rozstrzygnięty.

18-22.06.2018 w Vadul lui Woda w Mołdawii odbyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Służb Penitencjarnych, w których reprezentacja polskiej Służby Więziennej zdobyła srebrny medal.

1434 miejsca dla osadzonych, więzienny szpital, hale produkcyjne, dwa oddziały zewnętrzne, oddział aresztu śledczego i oddział terapeutyczny oraz dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych - Zakład Karny w Czarnem obchodził 60-lecie powstania.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej