1 lipca Służbę Więzienną zasiliło 669 oddziałowych. Szkolenie odbywało się zdalnie, zajęcia były prowadzone w formie wideokonferencji.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Krakowie przekazali Gminie Miasta Bochnia komplet 6 przenośnych radiotelefonów wraz ze stacją doładowującą. Środki łączności docelowo trafią do strażaków ochotników z OSP w Kolanowie.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy przez osadzonych.

Podobnie jak w uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych placówkach edukacyjnych, w czerwcu przystępują do egzaminów kończących kolejny etap nauki. Dziś odbył się egzamin pisemny w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

W roku akademickim 2020/2021 rusza nabór na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Przerzut mega paki

23.06.2020

Funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiadając na apel Stowarzyszenia Łatwo Pomagać, w ramach akcji #ResortSprawiedliwośćiPomaga kolejny raz udowodnili jak ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami oraz niesienie dobra.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej