Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko mówią o różnorodnych formach współpracy ze światem zewnętrznym

„Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim” - spotkanie informacyjne w międzyrzeckim areszcie.

„Opanowany, pewny, sumienny, pracowity”, tak o kpr. Pawle Ręklewskim wypowiadają się służący z nim koledzy.

W dniach 30-31.03.2019 w Cieszynie odbyło się Szkolenie Służb Mundurowych organizowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe z Cieszyna.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci. Wydawać by się mogło, że ten temat nie dotyczy Służby Więziennej? Nic bardziej mylnego.

Poniżej publikujemy oświadczenie w sprawie informacji zawartych w artykule zamieszczonym na stronie internetowej Businessinsider.com.pl.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej