Tradycja i pamięć

08.02.2024

8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej w całej Polsce miały miejsce związane z tym świętem wydarzenia. Z tej okazji na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana honorowa posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Funkcjonariusze i pracownicy oddziałów terapeutycznych podejmują na co dzień w jednostkach penitencjarnych szereg zróżnicowanych i zindywidualizowanych oddziaływań psychokorekcyjnych służących zapobieganiu pogłębianiu się u osadzonych patologicznych cech osobowości oraz przygotowaniu ich do samodzielnego życia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi i moralnymi.

Polskie społeczeństwo starzeje się, co ma swoje odzwierciedlenie także w populacji skazanych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wychodzą naprzeciw pojawiającym się potrzebom w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych dostosowanych do osadzonych w wieku senioralnym. W Zakładzie Karnym w Potulicach rozpoczyna się kolejna edycja programu resocjalizacji sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej seniorów pn. „Bilans – trzecia pora roku”.

Mamy to we krwi

05.02.2024

Więziennicy biją rekordy w honorowym oddawaniu krwi. Do 8 marca br. potrwa akcja krwiodawstwa Służby Więziennej „Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Funkcjonariusze Służby Więziennej zwracają szczególną uwagę, aby organizując oddziaływania resocjalizacyjne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności kłaść nacisk na promocję zdrowia, również tą związaną z profilaktyką walki z nowotworami. Z tej okazji organizują m.in. różnego rodzaju kampanie informacyjne i propagujące zdrowy styl życia, w tym także tego więziennego.

„Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda”. Jedno jest pewne, sztuki pozytywnego myślenia można się nauczyć. Dzień Pozytywnego Myślenia, który przypada 2 lutego, jest doskonałą okazją na dostrzeżenie zalet dnia codziennego. A jak można uczcić ten dzień za murami więzienia? Na przykład skupiając się na pozytywnych wydarzeniach mijającego dnia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej