Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Elblągu sierż. Artur Zieliński, mistrz kick-boxingu, ma duże szanse by ponownie sięgnąć po wygraną w ogłoszonym przez Dziennik Elbląski Plebiscycie na 10-ciu najpopularniejszych sportowców roku 2019.

W czasie wolnym od służby funkcjonariusz naszej jednostki pomógł ująć sprawcę kradzieży

Na łamach Forum przedstawiamy stuletnie dzieje formacji oraz drogę, która prowadziła do stworzenia pierwszej pragmatyki służbowej. Przedstawiamy też program VI Kongresu Penitencjarnego, który będzie poświęcony systemowi penitencjarnemu w stulecie odzyskania niepodległości państwa.

To tytuł spektaklów, które wystawi w lutym w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim grupa teatralna EPIZOD

„Głos zza krat” dotarł tym razem do uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Płocku.

W Centrach Kształcenia Ustawicznego w zakładach karnych i aresztach śledczych kształci się ponad 3000 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkole policealnej oraz na kursach zawodowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej