Po raz trzeci w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele świata nauki, prawnicy i praktycy resocjalizacji aby wspólnie dyskutować o problematyce związanej z penitencjarystyką. Gościem Kongresu był płk Grzegorz Fedorowicz – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Jubileusz w Forum

08.11.2018

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to temat miesiąca najnowszego wydania „Forum Służby Więziennej”. Murale, obrazy, koncerty i spektakle, wykłady i lekcje muzealne, setki litrów oddanej honorowo krwi, a także biegi, wyścigi i turnieje – długo można wymieniać imprezy i przedsięwzięcia, które zorganizowano w jednostkach penitencjarnych dla uczczenia radosnej rocznicy.

W dniach 29-30 października w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada koordynacyjna podsumowująca włączenie segmentu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego do zadań więziennictwa.

Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii w Wojkowicach rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Wojkowicach.

26 października 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 3 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 18”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej