Zakończył się XXI Ogólnopolski Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat”. W nowej, odświeżonej formule, poszerzonym składzie jury i muzykującymi skazanymi z całej Polski.

W piątkowy ranek w murach Aresztu Śledczego w Bydgoszczy doszło do bezprecedensowego przedsięwzięcia. W ramach szerokiego projektu, którego celem jest podniesienie świadomości co do odpowiedzialności prawno-karnej młodocianych oraz dorosłych, funkcjonariusze Policji przy udziale funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy nagrywali materiał filmowy. Nagrania realizowane w bydgoskim areszcie są częścią projektu mającego na celu przeciwdziałanie...

Szybkie i stanowcze działanie funkcjonariusza Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w  Kaliszu doprowadziło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy.

Dzięki stanowczej i odważnej postawie funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zamościu doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy stwarzającego poważne zagrożenie na drodze.

Wyjątkowe wydarzenie w Zakładzie Karnym w Rawiczu. W X – jubileuszowej edycji „Złotej Setki – Biegu ku wolności” – największej imprezy biegowej organizowanej w jednostkach penitencjarnych w Polsce, osadzeni po raz pierwszy pobiegli dystans maratonu. Tegoroczne zmagania dedykowano akcji budowy Hospicjum w Głogowie.

4 października 2019 r. Zakład Karny w Białej Podlaskiej odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej