Komunikat

07.05.2021

6 maja 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Służbie Więziennej związków zawodowych ze stroną służbową.

W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad pięć tysięcy osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kadra penitencjarna systematycznie prowadzi wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne.

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten ustanowiony został we Francji na początku lat 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych i wyraz z jednej strony solidarności i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej zaś jako sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszelkich obszarach życia publicznego.

W całym kraju ruszyły matury. Wśród tegorocznych maturzystów jest również 92 absolwentów przywięziennych centrów kształcenia ustawicznego.

Wiwat maj, 3 maj!

04.05.2021

W całym kraju uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej konstytuującej tożsamość suwerennego narodu. W obchody włączyła się również Służba Więzienna.

Biało-czerwona

30.04.2021

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W Służbie Więziennej codziennie okazujemy szacunek barwom narodowym. Funkcjonariusze w całym kraju przekazują osadzonym wiedzę na temat tego święta i jego obchodów. Organizują programy, w ramach których skazani przygotowują kotyliony, tworzą gazetki czy wystawy tematyczne. Przed każdą jednostką organizacyjną powiewa nasza biało-czerwona.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej