Funkcjonariusze działu ochrony z Zakładu Karnego w Zabrzu przez cały ubiegły tydzień podnosili swój poziom wiedzy i  umiejętności. Brali udział w szkoleniu ze strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jedną z grup szczególnie narażonych na stanie się ofiarą jednej z form współczesnego niewolnictwa jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne. I właśnie dla nich opracowane zostały zajęcia edukacyjno – warsztatowe umożliwiające samodzielną weryfikację ofert pracy i poszerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków osób wyjeżdżających do pracy poza granice kraju.

Poster opracowany przez Olgę Kurek oraz Tomasza Żaka, terapeutów z Zakładu Karnego w Goleniowie zajął drugie miejsce w ramach sesji plakatowej w międzynarodowej konferencji „Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego”.

Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki w sobotę (13.04.) gościł w wadowickim Zakładzie Karnym.

Informujemy, iż na stronie www.wskip.edu.pl znajduje się Zarządzenie 31/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Funkcjonariusze z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach prezentowali przedstawicielom z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu metody wykorzystywane w kształceniu na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej