Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Olsztynie w czasie wolnym od służby ujął sprawcę kradzieży

Podpisane porozumienie umożliwi w jeszcze szerszym stopniu korzystanie ze wzajemnych doświadczeń, posiadanej wiedzy oraz wyposażenia z korzyścią dla obu służb.

07.01.2019 r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Bytomiu pomogli nieprzytomnej kobiecie.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano szkolenie podoficerskie.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, pod takim hasłem w dniach 21 października - 20 grudnia 2019 r., odbyła się Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia narodowego Święta Niepodległości. Honorowy patronat nad akcją objęli, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia oraz Sekretarza Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Nadeszła pora roku, podczas której na drogach zaczyna się robić niebezpieczniej. Panująca aura sprawia, że warunki drogowe są bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do nieszczęścia. W takich sytuacjach funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych nie pozostają obojętni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej