Pandemia koronawirusa wywołała uczucie niepewności oraz stan niewiedzy na temat przyszłości. Brak przewidywalności w ważnych aspektach życia, takich m.in. jak zdrowie własne i najbliższych, u części osób wzbudził lęk.

Funkcjonariusz z zakładu karnego w Tarnowie, wracając po służbie do domu, udzielił pomocy pasażerom płonącego pojazdu. Dzięki jego natychmiastowej reakcji osobom z doszczętnie spalonego samochodu nic się nie stało.

Umowa podpisana – w ramach programu "Praca dla Więźniów" powstaną nowe miejsca pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu.

W jednostkach penitencjarnych pracuje prawie 700 psychologów. Są integralną częścią zespołu penitencjarnego. Diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – to główne obszary działalności więziennego psychologa. Jego rola rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez osadzonego bramy więzienia.

- Dziękuję za ratowanie ludzkiego życia. Potwierdził pan, że sentencja wyryta na odznace - „zawsze gotowy” - nie jest pustym hasłem – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, honorując starszego chorążego Artura Kijucia odznaką „Semper Paratus” za pomoc udzieloną ofiarom wypadku samochodowego. Wyróżniony jest funkcjonariuszem Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Koronowie.

W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W Zakładzie Karnym we Włocławku powstała wystawa poświęcona polskiemu poecie z pokolenia Kolumbów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej