Psycholog Aresztu Śledczego w Świdnicy w trudnym okresie epidemii wspiera pracowników pogotowia, którzy każdego dnia pracują z chorymi.

Z dniem 25 marca 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Łukasza Górnego na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Podawana w mediach informacja, że 20 tys. więźniów na mocy nowych przepisów może wyjść do domu, gdyż dostaną dozór elektroniczny, nie jest prawdziwa. W rzeczywistości krąg osób objętych tym sposobem odbywania kary może rozszerzyć się maksymalnie do 12 tys., z czego 9 tys. kwalifikuje się do Systemu Dozoru Elektronicznego już na mocy obecnych przepisów. Nieprawdziwa jest również informacja o przerwach w odbywaniu kary na czas epidemii.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna podejmują kolejne działania chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Komunikat

18.03.2020

Od dziś (18 marca 2020 roku) obowiązuje wstrzymanie widzeń w kolejnych 57 zakładach karnych. Służba Więzienna wydała w tej sprawie odpowiednie zarządzenia w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną. W przywięziennych wytwórniach rozwija się produkcja maseczek i kombinezonów ochronnych.

Komunikat

17.03.2020

Służba Więzienna informuje, że 17 marca 2020 roku, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, wprowadzono zarządzenia, mające na celu wstrzymanie widzeń, w kolejnych 65 jednostkach penitencjarnych. Ograniczeniami w realizacji odwiedzin i wstrzymaniem zatrudnienia zewnętrznego osadzonych objęto już blisko 100 aresztów śledczych, zakładów karnych i oddziałów zewnętrznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej