Przemyt udaremniony

11.05.2021

Profesjonalna i skuteczna akcja funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zapobiegła przemytowi środków psychoaktywnych na teren jednostki.

Zakład Karny we Włodawie organizuje kolejną IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

Służba Więzienna weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej, organizowanych przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach realizacji projektu unijnego PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Zaczytani...

08.05.2021

8 maja przypada dzień bibliotekarza i bibliotek, a w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz osiemnasty organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Dzisiaj (7 maja) w Raciborzu odbył się pogrzeb aspiranta Michała Kędzierskiego, policjanta zabitego na służbie. W imieniu wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia wieniec na grobie poległego policjanta złożył dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu mjr Maciej Konior.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej