Światowy Dzień Książki dziś i każdego dnia w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Do akcji #ResortSprawidliwościPomaga włączył się również Zakład Karny w Wojkowicach. Od kilku dni skazani szyją maseczki. Dziś pierwsze 300 sztuk trafiło do Urzędu Miasta w Wojkowicach.

Z dniem 17 kwietnia 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, powołał mjr. Krzysztofa Jachima na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

WIELKANOC

10.04.2020

Życzenia świąteczne

KOMUNIKAT

07.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

KOMUNIKAT

01.04.2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 35/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie działań...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej