Czy to możliwe, że więźniowie mogą zdawać maturę?

Dni Otwarte w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

W związku z rozpoczynającym się okresem rekrutacji rozpoczął się nabór na nowy semestr nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.Prowadzimy nauczanie dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Karny w Wojkowicach organizatorami wernisażu prac osadzonych.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach umożliwia młodzieży zdobycie wykształcenia w klasach o profilach: policyjnym, wojskowym i pożarniczym. W ramach współpracy z wojkowicką jednostką penitencjarną młodzież ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy o funkcjonowanie Służby Więziennej.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej