Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest rozszerzenie możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Zarębie w ramach programu Ministerstw Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”.

Data 1 sierpnia 1944 roku jest znacząca dla historii Polski. 78 lat temu Armia Krajowa zorganizowała wystąpienie zbrojne w ramach akcji „Burza”, przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Dla upamiętnienia Powstania Warszawskiego, co roku organizowane są obchody jego wybuchu.

W dniu 22.07.2022r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie wzięli udział w festynie na Przystani Żeglarskiej „Izery” w miejscowości Sucha.

Koło Wędkarskie zostało założone na początku lat 90 tych z inicjatywy ówczesnych funkcjonariuszy, pracowników oraz emerytów Zakładu Karnego w Zarębie.                                                                                              

W dniu 02.07.2022 r. z inicjatywy księdza kapelana Artura Węgla przy współudziale osadzonych, którzy dobrowolnie zgłosili się do udziału w zorganizowanym przedsięwzięciu, na terenie Zakładu Karnego w Zarębie zostało zorganizowane spotkanie z ich rodzinami i dziećmi w ramach prowadzonego programu resocjalizacyjnego.

W Zakładzie Karnym w Zarębie została zamontowana sieciowa instalacja fotowoltaiczna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej