Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Malborku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

4 września 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.

2 września br. na terenie Muzeum Stutthof uczczono 84. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, w której udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z płk. Arturem Królem, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk. Mirosławem Detmerem, Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

1 września w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Sztumie odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w niej naszych rodaków.

Ogłoszenie z przeprowadzenia przetargu na dzierżawę hali produkcyjnej wraz z gruntem w Zakładzie Karnym w Sztumie

26 sierpnia br. w Samborowie odbyły się I Mistrzostwa Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie, pod honorowym patronatem Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie oraz V Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej