W dniu 19 maja 2019 roku osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie brali udział w trzeciej edycji stargardzkiego festiwalu sztuki.

Zakład Karny w Stargardzie po raz czwarty zaprosił funkcjonariuszy z całej Polski na szosowy wyścig dookoła jeziora Miedwie.

Otwarcie kopert z arkuszami egzaminacyjnymi rozpoczęło blisko miesięczny maraton pełen stresu, nadziei i obaw. W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym przy Zakładzie Karnym w Stargardzie dziesięciu osadzonych przystąpiło do egzaminu dojrzałości przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Uczestnicy programu readaptacji społecznej pn. W zdrowym Ciele Nowy Ja, którego autorem jest por. Grzegorz Terlikowski w nagrodę wzięli udział w Crossie Straceńców.

Dzień Ziemi 2019

30.04.2019

W dniach 25 i 27 kwietnia 2019 roku skazani z Zakładu Karnego w Stargardzie wzięli udział w przygotowaniach oraz realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia ekologicznego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne w Stargardzie.

Na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla szóstego semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i trzeciego semestru Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie ślusarz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej