Osadzeni z tutejszej jednostki włączyli się w pomoc dla chorego dziecka. W ramach zajęć kulturalno- oświatowych wykonują rękodzieła, które zostaną przekazane organizatorom akcji charytatywnej.

Prezes Zarządu firmy Kuca Damian Kuca przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adamowi Ładniakowi materiał w ilości 130 m.b. oraz 12 kilogramów filamentu do drukarki 3D.

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie przekazali karmę dla psów i kotów ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie rozpoczęto produkcję maseczek ochronnych, które szyją osadzeni posiadający odpowiednie umiejętności krawieckie. Chętnych nie brakuje.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej