"Aleksandria" to nagroda honorowa prezydenta Siedlec przyznawana osobom, które przyczyniły się do rozwoju miasta. Podczas uroczystej gali która odbyła się 17 grudnia br. w fotelu laureata zasiadło 11 znamienitych osób a wśród nich Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach.

Tradycją stało się, że grudzień i okres przedświąteczny w siedleckiej jednostce obfituje w liczne akcje dobroczynne na rzecz drugiego człowieka. Tym razem funkcjonariusze i pracownicy zebrali kilkanaście paczek z prezentami dla podopiecznych łukowskiego Domu Dziecka.

W dn. 15 grudnia 2019r. w pałacu Uruskich w Milanowie przedstawiciele Caritas Diecezji Siedleckiej, Zakładu Karnego w Siedlcach prezentowali realizowany w siedleckiej jednostce penitencjarnej projekt "2 kroki".

15 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach odwiedzili Pana Zygmunta Goławskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia sowieckich łagrów, działacza antykomunistycznego i założyciela Związku Sybiraków w Siedlcach.

W dn.13 grudnia br. nastąpiło podsumowanie zrealizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, wg metody "Duluth".

"Pocztówki z paki" - pod takim hasłem odbyły się, wzorem lat ubiegłych, zajęcia plastyczne w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Siedlcach, podczas których skazani wykonywali pocztówki bożonarodzeniowe dla swoich najbliższych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej