26 lipca br. „Stowarzyszenie Zwierzoluby z Siedlec” świętowało swoje trzecie urodziny. Zakład Karny w Siedlcach wspiera działania pomocowe wspomnianego stowarzyszenia dlatego nie mogło nas tam zabraknąć.

Mając na uwadze potrzebę wzbudzenia w osobach pozbawionych wolności woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw w jednostkach penitencjarnych wykorzystywane są różnorodne formy zajęć z obszaru kultury i oświaty. Znając korzystny wpływ "gry w szachy" na umysł człowieka ta forma aktywności jest dobrze znana i wykorzystywana za wysokim murem.

Po kontroli korespondencji kierowanej do osób pozbawionych wolności, która realizowana jest m.in. z wykorzystaniem skanera rentgenowskiego do prześwietlania paczek jedna z przesyłek została oznaczona przez psa specjalnego. W przesyłce funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili skarpety nasączone substancją narkotyczną.

Księgozbiór Zakładu Karnego w Siedlcach został wzbogacony o nowe, wartościowe woluminy z wielu dziedzin literatury.

Donacja krwi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej to kolejna akcja pomocowa zorganizowana w ramach projektu #ResortSprawiedliwościPomaga.

Zajęcia plastyczne to jedna z wielu form pracy z osadzonymi wykorzystywana przez kadrę siedleckiej jednostki. Taka forma oddziaływań przynosi oczekiwane rezultaty w szczególności w odniesieniu do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w ramach oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej