W dniu 13.05.2024 r. skazani z Zakładu Karnego w Rzeszowie uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych na Politechnice Rzeszowskiej.

Narodowy Dzień Zwycięstwa, obchodzony 8 maja, upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie.

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Jest symbolem, który nas jednoczy. Porusza nasze serca. Przepiękna biało-czerwona flaga. Pod jej barwami nasi przodkowie walczyli o wspólną przyszłość całego narodu. To ją sławią poeci. Do niej tęsknimy gdy wyjeżdżamy z kraju. Dziś jej dzień! Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 26.04.2024 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Konrad Łożański był gościem na uroczystości pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie.

Skazane kobiety z Zakładu Karnego w Rzeszowie promują proekologiczne postawy z okazji Święta Ziemi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej