Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku, w ramach podejmowanych działań rekrutacyjnych, uczestniczyli w XIV Targach Edukacji i Pracy w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Kobiety w służbie

08.03.2023

8 marca to święto, którego rodowód sięga 1910 roku.

Funkcjonariusze płockiej jednostki w ramach uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadającego 1 marca, złożyli pod tablicą kwiaty i zapalili znicze.

Uchwalona w lipcu 2022 roku nowelizacja Ustawy o Służbie Więziennej ustaliła dzień 8 lutego Dniem Tradycji, dotychczas obchodzony jako Święto Służby Więziennej.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe pawilony, które powstaną w Zakładzie Karnym w Płocku. To jedna z największych inwestycji Służby Więziennej w kraju.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej, darem, który ratuje zdrowie i życie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej