Szkolenie z GISW

26.02.2024

W dniu 22 lutego br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu operatorzy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu przeszkolili kadrę penitencjarną w zakresie prawidłowej organizacji miejsca pełnienia służby oraz zasad zachowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osobistego

W dniu 20.02.2024r. gościliśmy studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, studiujących na kierunku – Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii. Powyższa wizyta to stały element działań prowadzonych przez administrację Zakładu Karnego w Krzywańcu na rzecz środowisk szkolnych oraz naukowych

Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie - Albert Einstein

Kara czy nagroda

31.01.2024

W ramach Ogólnopolskich programów edukacyjnych Służby Więziennej związanych z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz edukacją proobronną „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, gościliśmy w dniu 29.01.2024r. uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

W dniu 24.01.2024r. gościliśmy po raz kolejny studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących na kierunkach – Resocjalizacja z Kryminologią. Powyższa wizyta jest elementem stałej współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zakładem Karnym w Krzywańcu i ma na celu przybliżenie studentom pierwszego roku studiów na kierunku „Resocjalizacja i Praca Socjalna”, specyfiki służby w Służbie Więziennej oraz metod resocjalizacji osób pozbawionych wolności...

W ramach Ogólnopolskich programów edukacyjnych Służby Więziennej związanych z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz edukacją proobronną „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, gościliśmy w dniu 12.12.2023r. uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej