KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

NIESIEMY POMOC

23.06.2020

W dniu 23 czerwca 2020 r. w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, prowadzonej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Dyrektor tutejszej jednostki mjr Sławomir Stańczuk przekazał maseczki ochronne w ilości 260 sztuk Gminie Horodło, reprezentowanej przez Pana Ireneusza Wierzbickiego.

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie z dnia 22 czerwca 2020 roku.

#GaszynChallenge to akcja mająca na celu zbiórkę środków finansowych dla dzieci chorych na SMA- rdzeniowy zanik mięśni. Zakład Karny w Hrubieszowie dołączył się do akcji w odpowiedzi na apel o wsparcie.

Kolejna partia materiałów niezbędna do szycia maseczek trafiła do Zakładu Karnego w Hrubieszowie

W dniu 8 czerwca w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, prowadzonej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Wiceminister w resorcie Sprawiedliwości Pan dr Marcin Romanowski wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Sławomirem Stańczukiem, przekazali 8500 maseczek ochronnych szytych przez osadzonych w tutejszej jednostce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej