Sytuacja osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym jest bardzo trudną zarówno dla osadzonego jak i całej jego rodziny. Utrzymywanie więzi rodzinnych jest kluczowe w procesie resocjalizacji, ale również dla osób bliskich osadzonych.

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Funkcjonariusze Służby Więziennej uczcili rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Za murami jednostek penitencjarnych są na każdym kroku. Mowa tutaj o funkcjonariuszach działu ochrony. Dział ochrony to jeden z najważniejszych i jednocześnie największy pod względem etatowym ze wszystkich działów w strukturze Służby Więziennej.

W służbie obowiązki wypełnia perfekcyjnie. Od 5 sierpnia br. otrzymał awans zawodowy na stanowisko Z-cy Kierownika Działu Ochrony, jak wielu funkcjonariuszy przy tak ważnej dla społeczeństwa służbie posiada zdrową pasję – sierż. Adrian Czaja łączy hobby i służbę od wielu lat osiągając sukcesy w biegach długodystansowych.

Służba Więzienna aktywnie uczestniczyła podczas 16. edycji święta w cieniu kolegiaty. Przy jednej z najstarszych świątyń kolegiackich w Polsce odbył się uroczysty piknik.

Od 16 lat Służba Więzienna współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, a ponadto od ponad 10 lat wspólnie realizowany jest program resocjalizacyjny mający na celu uświadomić osadzonych jak ważna jest rodzina.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej