W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym przez wirus COVID-19 oraz bardzo dużym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej ruszyła produkcja maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał ppłk Macieja Gołębiowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

To już prawie rok, jak na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach skazane kobiety pracują przy klejeniu uszczelek

Na wolności kradły, oszukiwały, handlowały narkotykami. W więzieniu uczą się nowego zawodu. Na początku października skazane z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie ukończyły kurs ogrodnika.

W dniu 7 października uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie odwiedzili gębarzewskie więzienie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej