W dniu 22 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin, z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca.

W ramach podejmowanych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, informujemy, że Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego programu w 2016 roku...

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 20 czerwca 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 4/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

W dniu 10 czerwca 2022 roku, na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyło się integracyjne spotkanie służb mundurowych z młodzieżą oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca.

Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, mogliśmy gościć w murach tejże szkoły, podejmując się zadania związanego z promocją zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej wśród przyszłorocznych maturzystów.

Ostatni majowy weekend okazał się dość intensywny dla funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, głównie pod kątem integracji z lokalną społecznością. Odzwierciedleniem tego faktu był aktywny udział aż w dwóch imprezach plenerowych, jakie odbyły się w tym czasie na terenie powiatu łęczyckiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej