Dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy OISW w Lublinie a Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie zaprezentowano funkcjonariuszom oraz pracownikom tutejszej jednostki penitencjarnej wystawę historyczną pod nazwą „Armia Błękitna pod sztandarem biało- czerwonym”.

Corocznie 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji w dniu dzisiejszym funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej zgłosili się do RCKiK w Białej Podlaskiej celem oddania krwi.

9 czerwca 2022 r. na terenie zakładu karnego odbyło się spotkanie kadry penitencjarnej ze studentami I roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

8 czerwca 2022 r. funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej promując rekrutację do Służby Więziennej odwiedzili szkołę średnią w Wisznicach. Odpowiednio przygotowane i zrealizowane spotkanie z młodzieżą z pewnością zapewni w przyszłości większą liczbę kandydatów zainteresowanych służbą w mundurze, być może również w mundurze Służby Więziennej.

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej a Lasami Państwowymi, w dniu 5 czerwca 2022 roku w ramach programu resocjalizacji pt. "Rowerowy szlak nadziei" 7 osadzonych wraz z Nadleśniczym z Nadleśnictwa Biała Podlaska oraz wychowawcą ds k.o. uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych.

4 czerwca 2022 r. w Zalutyniu odbył się jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej