Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Światowa Organizacja Zdrowia w 1987 roku (rezolucja WHA40.38) ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem bez Papierosa . Rok później rezolucją WHA42.19 przeniosła święto na 31 maja.

Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest oddziaływanie resocjalizacyjne poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem w ramach programu PRACA DLA WIĘŹNIÓW.

" Prawdziwa odwaga polega na umiejętności przeciwstawienia się czemuś co czyni zło lub jest złem ,stawaniu w  obronie innych ludzi pomimo pokonywaniu własnych lęków i słabości ".

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej