Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu odwiedzili studenci III roku Polityki Społecznej, Wyższej Szkoły Demokracji im. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.

Ósma edycja charytatywnej akcji pod hasłem "Dar serca służb mundurowych" odbyła się w grudziądzkiej marinie. W akcji wzięli udział funkcjonariusze: służby więziennej, policji, straży miejskiej, strażacy i wojsko. Głównym organizatorem akcji był Krzysztof Misiewicz, ratownik medyczny. Gospodarzem akcji był 8. Batalion Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu.

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu od kilku lat jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Czytamy Noblistkę

17.10.2019

Z chwilą, gdy Olga Tokarczuk dostała Literackiego Nobla, jej książki błyskawicznie zniknęły z półek księgarń. Biblioteki zapraszają na wspólne ich czytanie. Za pośrednictwem radiowęzła Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu osadzeni zaproszeni zostali do wspólnej lektury fragmentów utworów noblistki.

17 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ogólnopolska inicjatywa mająca na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. Z tej okazji, jak co roku w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie jednostki.

Wygrać siebie

15.10.2019

Spektakl teatralny z silnym przekazem wychowawczym i profilaktycznym obejrzeli osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej