Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu niedozwolonych przedmiotów w przesyłce skierowanej do skazanego.

15 kwietnia br. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich przekazał 400 maseczek wielokrotnego użytku do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz 300 maseczek do Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie.

Nadal trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Kandydaci na rok akademicki 2020/2021 mogą do 15 maja br. rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Zmiana w kierownictwie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał z dniem 16 marca br. ppłk. Leszka Jankowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

12 marca br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, zakończył pierwszy w tym roku na terenie strzeleckiego zakładu karnego, cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, który ukończyło 12 osadzonych. Obecnie trwa ponadto kurs spawacza metodą TIG 141 dla 11 osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej