Kim są funkcjonariusze Służby Więziennej, jak wygląda ich praca? Na te pytania można znaleźć odpowiedź w cyklu reportaży pt. „Zamknięty Świat”.

Święta Bożego Narodzenia to okres wyjątkowy niezależnie od miejsca. W związku z tym świąteczna atmosfera panuje także za wysokim murem grudziądzkiej jednostki penitencjarnej.

Mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zawarł umowę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grudziądzu na nieodpłatne zatrudnienie skazanych.

Mjr Krystian Wasiński – Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zawarł umowę z Urzędem Miasta na zatrudnienie skazanych w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Świąteczne Kartki Wielkiej Mocy powędrowały zza więziennego muru do rodaków na kresach wschodnich.

W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi skazanych w ramach programu ”Praca dla więźniów”. Dokonano analizy efektów osiągniętych w roku 2022.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej