Funkcjonariusze Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Białymstoku, podczas wykonywania czynności służbowych na  terenie miasta, udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie.

Służba Więzienna kolejny rok z rzędu, brała udział w pikniku, który tradycyjnie odbył się w Ogrodniczkach. Niemniej jednak nasza formacja znacznie przyczyniła się do powstania tego przedsięwzięcia, gdyż Zakład Karny w Białymstoku był współorganizatorem największego w regionie pikniku militarnego.

Skazani z białostockiego zakładu karnego ponownie pomagają w przygotowaniach do IX Podlaskiego Pikniku Militarnego.

Ćwiczenia ochronno - obronne podnoszące umiejętność podejmowania właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia przy współudziale funkcjonariuszy Policji.

W ramach programu readaptacyjnego „Tacy sami-za kratami” wielokrotny medalista w tenisie stołowym spotkał się ze skazanymi.

Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach. Pomoc skazanych przy pracach społecznych na rzecz hufca ZHP umożliwia porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku a ZHP Chorągwią Białostocką.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej