11 marca br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się kurs dla skazanych przygotowujący do zawodu: malarz-tapeciarz. Jest to pierwsze szkolenie z czterech zaplanowanych na ten rok w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu wyznaczył do realizacji 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kluczborku 10 lutego br. w ramach lekcji zawodoznawstwa przeprowadzili zajęcia dla klasy VIII Zespołu Szkół im. Armii Generała Andersa z Łubnic.

Na pomoc małemu Frankowi pospieszyli również funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Kluczborku. Pomysłodawcami akcji '”Zakrętka na ratunek” byli wychowawcy plut. Kamil Fabjan oraz mł. chor. Grzegorz Adamczyk.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku: sierż. sztab. Rafał Makieła i plut. Adam Michalski w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu odebrali odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej