Od stwierdzenia, że uczestniczył kiedyś w kursie reedukacyjnym podobnie jak zgromadzeni uczestnicy szkolenia, rozpoczął swoją opowieść o tragedii drogowej, jaka wydarzyła się w 2013 roku skazany z Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Skazany został zaproszony do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie na kurs reedukacyjny skierowany do osób, które nagminnie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w ramach kampanii...

Służba Więzienna prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich, tym samym minimalizując konflikty z prawem wśród młodych osób.

27 stycznia 2020 roku miały miejsce obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jednostki penitencjarne podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie od siedmiu lat współpracują z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w zakresie edukacji osób pozbawionych wolności.

28 stycznia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisław Staszica w Siedlcach uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych zorganizowanych w ZK Siedlce w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej „Więzienie - stracony czas”.

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zakończył się program psychokorekcyjny dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu „HIOB”, który opracowany został przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce wykazali się dużym zaangażowaniem prawidłowo podejmując interwencję i przekazując funkcjonariuszom Policji nietrzeźwego kierowcę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej