W dniu 19 lutego 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Romana Pawlusia na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Kapituła Dorocznych Nagród Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka 2023" wyłoniła zwycięzców, tj. osoby, instytucje oraz organizacje, które w minionym roku w sposób szczególny zasłużyły się dla społeczności powiatu kłodzkiego.

W dniu 8 lutego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jest to dzień, w którym wracamy pamięcią do wydarzeń z 1919 r., symbolicznej daty- początku polskiego więziennictwa. Chcąc upamiętnić powyższe wydarzenia, a także oddając hołd i szacunek tym którzy z profesjonalizmem pełnili i pełnią służbę w polskim systemie penitencjarnym w dniu dzisiejszym przeprowadzono akcję honorowego...

Nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej w 2022 roku dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej. Przywołana data upamiętnia wydane 8 lutego 1919 r. przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego dekrety stanowiące zręby polskiego więziennictwa.

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej, który w tym roku obchodzimy po raz drugi.

Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej