Młodszy referent działu informatyki i łączności

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu finansowego

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Młodszy instruktor działu organizacyjno-prawnego

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Dokumenty do pobrania

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ w Stargardzie

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ w Stargardzie

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz/ ratownik medyczny Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ w Stargardzie

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

Młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz/ ratownik medyczny Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ w Stargardzie

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Młodszy referent Szpitala i Ambulatorium (terapeuta zajęciowy) Aresztu Śledczego w Szczecinie

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

Młodszy referent Szpitala i Ambulatorium (terapeuta zajęciowy) Aresztu Śledczego w Szczecinie

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (magazynier) Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ Stargard; Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (konserwator) Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ Stargard

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (magazynier) Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ Stargard oraz Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (konserwator) Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ Stargard

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu informatyki i łączności Aresztu Śledczego w Szczecinie

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu informatyki i łączności Aresztu Śledczego w Szczecinie

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu finansowego Aresztu Śledczego w Szczecinie OZ Stargard

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

Młodszy referent działu finansowego Aresztu Śledczego w Szczecinie OZ Stargard

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Kierowca działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ Stargard

Oddział Zewnętrzny w StargardzieFunkcjonariusz

Kierowca działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Szczecinie/ OZ Stargard

Areszt Śledczy w SzczecinieFunkcjonariusz

Młodszy instruktor działu kadr

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Informatyk, łącznościowiec

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Kierowca działu kwatermistrzowskiego

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Farmaceuta

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w KoszalinieFunkcjonariusz

Farmaceuta Zakładu Karnego w Czarnem

Zakład Karny CzarneFunkcjonariusz

strażnik działu ochrona ZK w Czarnem

Zakład Karny CzarneFunkcjonariusz
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej