Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sztumie wykazali się czujnością i  udaremnili przedostanie się na teren jednostki penitencjarnej przedmiotu niedozwolonego

18 listopada 2021 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie w czasie uroczystej odprawy wręczono funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” - Józef Piłsudski

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Służba Więzienna każdego roku pamięta, bo pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach historycznych jest ważnym elementem formacji mundurowych.

Już po raz trzeci w Zakładzie Karnym w Malborku odbyły się zajęcia o charakterze readaptacyjnym i resocjalizującym z Panią Ewą Liegman, Prezesem Zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Panią Iwoną Wybranowską, pracownikiem socjalnym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej