W dniu dzisiejszym odnowione zostało porozumienie z Wigierskim Parkiem Narodowym, którego celem jest realizacja zadań związanych z działalnością resocjalizacyjną oraz społeczną readaptacją osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Tata w więzieniu

17.12.2020

"Tata w więzieniu" to program resocjalizacyjny, w ramach którego skazani przygotowali miły upominek dla swoich dzieci.

Powołanie nowego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Mjr Adam Samsel objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. 15 grudnia akt powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk.

Zakład Karny w Grądach-Woniecko bierze udział w kolejnej akcji charytatywnej

7.12.2020 roku funkcjonariusze, pełniący służbę w Systemie Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Białymstoku, wykazali się dużym opanowaniem organizując akcję gaśniczą płonącego pojazdu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej