W ramach programu Eko-Gracja grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi brała udział pracach porządkowych na szlakach turystycznych i w okolicznych sołectwach.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi, osadzeni w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt: "Tańcowała igła z nitką, czyli resocjalizacja w czasach epidemii", rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych na potrzeby lokalnych samorządów oraz Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi, będącego częścią Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych realizowana była kolejna edycja Programu Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków.

Osadzeni wyznania prawosławnego przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi mieli możliwość uczestniczenia w obchodach Święta Jordanu.

POMOCNI DZIECIOM

12.09.2019

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej