Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W dniu 3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stało się tak, głównie w związku z licznymi apelami środowisk kombatanckich, licznych organizacji patriotycznych, stowarzyszeń naukowych, przyjaciół i rodziny tych, którzy polegli w boju, bądź zostali bestialsko zamordowani w komunistycznych więzieniach przez stalinowskich oprawców. Ciała pomordowanych często...

Przy wejściu na teren byłego niemieckiego-nazistowskiego obozu Lublin-Majdanek stoi monumentalny Pomnik Walki i Męczeństwa upamiętniający pomordowanych tu ludzi. Ich prochy spoczywają w mauzoleum, na którego kopule widnieje powyższy cytat...tak bardzo dający do myślenia…

Czarna Płyta

30.01.2020

Kształtowanie u skazanych szacunku dla lokalnej tradycji i kultury poprzez zapoznanie z historią tłoczni płyt gramofonowych „Pronit” służyło wyjście w dniu 27.01.2020 roku w ramach zajęć kulturalno oświatowych do Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Podtrzymanie i upowszechnienie pamięci o ofiarach holocaustu, uwrażliwienie na problem nienawiści i nietolerancji rasowej oraz ukazanie genezy męczeństwa narodów okupowanych przez hitlerowców wpisuje się na stałe w proces resocjalizacji wobec skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach.

Pełnometrażowa produkcja o jedynej od XVII wieku zwycięskiej bitwie stoczonej samodzielnie przez Polaków (13-25 sierpnia 1920 roku), która zadecydowała o losach wojny polsko - bolszewickiej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej