W ubiegłym tygodniu w Zakładzie Karnym w Medyce, ramach tegorocznej akcji sprzątanie świata, zrealizowana została edycja programu readaptacji społecznej z zakresu ochrony środowiska pn.„Świat wokół nas”.

Współdziałanie z podmiotami zewnętrznemu w procesie readaptacji społecznej osadzonych jest jednym z ustawowych działań jakie podejmuje Służba Więzienna.

Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej odprawiona w kościele  OO. Karmelitów Bosych, której przewodniczył kapelan Garnizonu Przemyśl - ks. ppłk Rafał Kaproń.

Nauczanie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych są jednymi z głównych narzędzi wykorzystywanych w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Duża liczba osadzonych trafiających do Zakładu Karnego w Medyce ma wyraźne braki w wykształceniu, co często stanowi główną przyczynę popełnienia przestępstwa.

W ramach realizacji programu readaptacji w zakresie integracji rodzin osadzeni nagrali dla swoich dzieci bajki, które zostały przesłane ich bliskim.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej