W dniu 15 stycznia br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie mjr Krzysztof Piskorski dokonał oficjalnego rozpoczęcia kursu przygotowawczego dla pracowników cywilnych.

Koncert kolęd

18.12.2018

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbył się wyjątkowy koncert kolęd.

Mityng z nadzieją

10.12.2018

W dniu 01.12.2018r. w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbył się mityng spikerski.

W dniu 31 października 2018 roku po raz kolejny Służba Więzienna dała przykład dobrej współpracy z samorządem lokalnym i pozytywnej aktywności osób pozbawionych wolności odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki w dniu 31 października br. dokonał uroczystego zakończenia kolejnego kursu przygotowawczego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy specjalizacji ochronnej.

Powoli realizacja szkoleń wstępnych staje się codziennością dla administracji OZ Kikity oraz wybranych f-szy okręgu olsztyńskiego skierowanych do oddziału w roli wykładowców.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej