Służba Więzienna prowadzi zróżnicowane oddziaływania mające na celu resocjalizację osób pozbawionych wolności. Jednym z tych środków jest sztuka, która uważana jest za istotny filar pracy wychowawczej.

Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odwiedziła grupa uczniów grudziądzkiej szkoły. Tym razem mundurowi gościli uczniów 2 klasy Technikum Mundurowego w Grudziądzu.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych funkcjonariusze grudziądzkiego Zakładu Karnego podejmują szereg inicjatyw mających na celu pokazanie osadzonym, jak olbrzymie znaczenie ma dzielenie się z innymi.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny umożliwił uczniom grudziądzkich szkół poznanie specyfiki pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

Na terenie grudziądzkiej jednostki trwa kurs zawodowy dla osadzonych pn. „Opiekun osób starszych i z niepełnosprawnością”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej