2 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste poświęcenie powstańczej mogiły znajdującej się w lesie w Goleszach

Na terenie oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w Goleszach, odbyło się spotkanie dyskusyjne skierowane do osadzonych, poprowadzone przez przedstawiciela Misji Więziennej FYLAKE

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zakończył się właśnie kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu ogrodnika

Już po raz kolejny, dbając o podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych osób pozbawionych wolności, w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano Dzień Dziecka

W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach 10 skazanych ukończyło kurs cieśli

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej