Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach odbyła się prelekcja z udziałem Pana Marcina Janeczka historyka z Biblioteki Miejskiej w Zawierciu.

Kuratorzy sądowi spotkali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Działu Dozoru Elektronicznego.

Niezwykła wystawa obrazów oraz recytowanie wierszy miały miejsce w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół w Łazach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej