Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Ruszył nowy rok szkolny, również w szkołach przywięziennych. W Centrach Kształcenia Ustawicznego działających przy 20 jednostkach penitencjarnych naukę rozpoczęło 3427 uczniów.

Na zaproszenie Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej wziął udział w obradach Komisji Krajowej. Spotkanie odbyło się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z inicjatywy jego dyrektora Jacka Pawłowicza.

W sierpniowym wydaniu Forum piszemy o służbie, pracy i pasjach; o kulturze, prawie i o historii; o ludziach, zwierzętach, roślinach i owadach.

– Chcemy podziękować za to, co zrobiliście dla Polski i dla Polaków. Jesteście dla nas prawdziwymi bohaterami. Dzięki Wam żyjemy dzisiaj w wolnym kraju – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik do powstańców warszawskich. Spotkał się z nimi w pałacyku przy alei Róż w Warszawie w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Weterani dziękowali resortowi i Służbie Więziennej za wsparcie, jakie otrzymują w czasie epidemii...

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie w dniach 23-24 lipca 2020 r. odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej