W dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz w jego Oddziale Zewnętrznym odbyło się spotkanie ze studentami Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

W dniu dzisiejszym we wrocławskim Areszcie Śledczym odbyło się spotkanie wielkanocne kierownictwa jednostki.

W dniu dzisiejszym zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym we Wrocławiu a Komendą Miejską Policji we Wrocławiu.

Dnia 23 marca na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu z inicjatywy Kapelana więziennego odbyło się spotkanie przedświąteczne dla skazanych i ich rodzin.

W ostatnich dniach na terenie wrocławskiego aresztu gościliśmy licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu, XIII i XVII LO we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej