W dniu 24 lipca 2019r. Areszt Śledczy we Wrocławiu odwiedziły osoby reprezentujące Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych - Cardiff 2019 Homeless World Cup.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w kuli ortopedycznej.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”. W ramach tego programu readaptacyjnego brało udział 9 skazanych. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego delegowanego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy z Wrocławia.

W areszcie śledczym we Wrocławiu zakończyła się kolejna edycja programu readaptacyjnego ' Dogoterapia 2' realizowanego przy współpracy z  Dogfield JMC.

28 maja br. w areszcie śledczym odbyło się kolejne szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej