KOMUNIKAT

22.07.2021

Od dnia 19 lipca 2021r. przywraca się w Areszcie Śledczym w Wejherowie realizację widzeń określonych w art. 105a i art. 217 kodeksu karnego wykonawczego, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Widzenie trwa 60 minut . W miesiącu osadzony może korzystać z ilości widzeń określonych w art. 105a kkw . Widzenia w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielane są w soboty i niedziele. Widzeń w niedzielę udziela się w pierwszej...

W związku z podjęciem prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę altany ogrodowej na placu zabaw w Sołectwie Lewinko, Areszt Śledczy w Wejherowie odpowiedział na prośbę Stowarzyszenia Gminy Lewinko, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, udzielając wsparcia lokalnej społeczności poprzez oddelegowanie podopiecznych tutejszej jednostki, do prac związanych z tą inicjatywą.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, powitał uprzedniego kierownika działu kwatermistrzowskiego, mjr. Artura Kołodziejskiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie, życząc mu sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń, podkreślając, że liczy na doskonałą współpracę w trosce o wspólne dobro służby.

Na ręce personelu medycznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, składamy serdeczne podziękowania za sprawne przeprowadzenie szczepień przeciwko Covid – 19, wśród funkcjonariuszy, pracowników oraz podopiecznych Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Areszt Śledczy w Wejherowie wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją, wspierał grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Wejherowie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, osoby pozbawione wolności uczestniczą w rozładunku żywności oraz wydawaniu żywności, na rzecz lokalnej społeczności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej