„S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz” to kampania społeczna, której celem jest uświadomienie zagrożenia XXI wieku, jakim jest handel ludźmi i współczesne niewolnictwo.

Grupa kilku osadzonych z białołęckiego aresztu wzięła udział w akcji społecznej upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające powstańczy zryw.

W dniu 29 lipca br. ośmioosobowa grupa studentów pod opieką Pani Justyny Zareckiej z Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyła w hospitacjach na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Rodzina stanowi istotę każdego społeczeństwa. Zapewniając społeczeństwu ciągłość w aspekcie biologicznym i kulturowym, jest jego wartością nadrzędną.

Tegoroczne Święto Policji, obchodzone w 100 rocznicę powołania Policji Państwowej to data szczególna, to czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej