W dniu 08 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Data ta jest związana z ogłoszeniem w dniu 8 lutego 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego dekretu, który stał się podstawą prawną funkcjonowania więziennictwa w odrodzonej Polsce. Święto Służby Więziennej to czas wspomnień dotyczących historii naszej formacji, podsumowań, refleksji. Jest to też okres wręczania awansów, wyróżnień oraz odznaczeń dla funkcjonariuszy za ich trudną i pełną wyzwań służbę.

W dniu dwunastego grudnia 2020r. Dariusz Bobrowski (pracownik cywilny starogardzkiego Aresztu Śledczego) wykazał się dużą odwagą oraz obywatelską postawą.

Z dniem 11 lutego 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Ireneusza Łepkowskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Rozkaz personalny wręczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś. Nowo powołanemu Dyrektorowi złożył gratulacje Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz.

Komunikat

12.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dniu 10 lutego 2021r. dotychczasowy Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. mjr Marian Szałkowski został powołany przez gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do dalszego pełnienia służby na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. Mjr Marian Szałkowski od dnia 12 lutego 2018 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, natomiast od 21 maja 2020 roku sprawował...

W dniu 29 stycznia 2021r. dzięki skrupulatnej kontroli dokonanej przez funkcjonariuszy starogardzkiego aresztu śledczego udało się zapobiec przedostaniu się substancji niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej. Ukryte one były w klejach biurowych, które stanowiły część zawartości paczki adresowanej do jednego z osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej