Komunikat

10.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się: Na podstawie art. 247 § 2 Kkw w zw. z art. 46 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń...

Dalej pomagamy

10.06.2020

Trzy jednostki penitencjarne z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga” udzieliły wsparcia dla różnych instytucji z województwa świętokrzyskiego.

Honorowi Dawcy Krwi

25.05.2020

W dniu 22 maja br. przeprowadzono w kieleckim areszcie akcję honorowego oddawania krwi, przez załogę jednostki penitencjarnej.

W związku z koniecznością podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2, Służba Więzienna przekazała środki ochrony indywidualnej pracownikom medycznym pracującym w powiecie szydłowieckim.

Komunikat

22.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się:

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, Areszt Śledczy w Kielcach włączył się do zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga. W jednostce realizowany jest program resocjalizacji „Wirus SARS-CoV-2 – szycie maseczek.”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej