Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński podpisał dziś umowę przedwstępną z firmą KUCA Serwis Kolejowy reprezentowaną przez Prezesa Zarządu firmy Damiana Kuca.

Podpisano umowę z Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie o zatrudnienie osadzonych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński wraz z zastępcą por. Karolem Wójtowiczem reprezentowali Służbę Więzienną w uroczystych obchodach 78. Rocznicy Forsowania Odry, które odbyły się w rejonie Siekierek i Gozdowic.

Studenci kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego z wizytą studyjną w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

13 kwietnia br. w Szczecinie odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Radosław Jaźwiński, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Na mocy porozumienia zawartego z Fundacją Tulipan Areszt Śledczy w Szczecinie gościł przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji socjalnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej