W wołowskim więzieniu 11 słuchaczy zakończonego kursu zawodowego o profilu elektryk, przystąpiło do egzaminu państwowego potwierdzającego uprawnienia elektryczne w grupie G1.

POWER 2020

25.02.2020

W wołowskim więzieniu rozpoczęła się realizacja ostatniej edycji szkoleń kursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności.

W dniu dzisiejszym 277 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej powróciło do ławek szkolnych po zakończonych feriach zimowych. Kontynuują oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, przygotowujących do pracy w zawodach stolarza, mechanika montera maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryka oraz krawca.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera, podczas uroczystości z okazji 101 rocznicy ustanowienia Służby Więziennej wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe

W dniu 15 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

W dniu 8 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej