Na terenie całego kraju trwają egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpili również absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego.

KOMUNIKAT

14.05.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 848), art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 523, z późn. zm. , zwaną dalej „kodeksem karnym wykonawczym”) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej...

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

V Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

W ramach współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie oraz we Wrocławiu a Zakładem Karnym w Wołowie na terenie wołowskiego więzienia zorganizowana została wystawa fotografii Juliena Bryana.

Dzięki niecodziennej inicjatywie wychowawczy ds. kulturalno-oświatowych wołowskiego więzienia w okresie ograniczeń w kontakcie z bliskimi po raz kolejny umożliwiono osadzonym nagranie materiału video na dowolny temat oraz przesłanie go wskazanej osobie bliskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej