W związku z przypadającym na dzień 8 lutego — Dniem Tradycji Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego zorganizowano spotkanie z jedną z klas o profilu mundurowym z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych z Ustrzyk Dolnych.

Służba więzienna po raz kolejny wspiera działalność sanockiego Domu dziecka

 XV OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

Tradycyjnie w przeddzień Wigilii funkcjonariusze wraz z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych już po raz dziesiąty realizowali akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

Betlejemskie Światło Pokoju w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

W dniu 16.12.2022 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych a Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej