Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kolejny cykl szkoleń.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. - Jan Paweł II

Szkolenie Mentorów

21.07.2021

Dotychczasowe działania mentorów pokazują, że proces kształcenia nowoprzyjętych funkcjonariuszy w struktury Służby Więziennej jest procesem bardzo ważnym w celu przygotowania do rzetelnego pełnienia obowiązków służbowych.

W Służbie Więziennej znajdziemy wielu funkcjonariuszy, którzy poza nią bezinteresownie angażują się dla społeczności lokalnej, stając się po prostu ludźmi dobrego serca. Poświęcają swój czas prywatny na to by stowarzyszenia, kluby sportowe miały możliwość funkcjonować, zrzeszać, a tym samym rozwijać zainteresowania i wychowywać młodzież, która w tych wspólnotach się znajduje.

W 2021 roku w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych kontynuowany kolejna edycja projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w ramach działań 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" .

W sobotę 12 czerwca w Mińsku Mazowieckim odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu. Pierwsze miejsce w kategorii NO GI Masters 1 niebieski (bez kimon) zdobył funkcjonariusz Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej