W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w roku 2017 rozpoczął się pilotażowy projekt zatrudnienia osób pozbawionych wolności w obiekcie zaadaptowanym na halę produkcyjną. W pierwszej fazie projektu pracą została objęta kilkunastoosobowa grupa osadzonych. Stanowiło to punkt wyjścia do kolejnych działań zmierzających do zaadaptowania niewykorzystanych przestrzeni na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Inicjatywa okazała się sporym sukcesem.

Bieszczady są miejscem szczególnym, gdzie w niezwykłych okolicznościach przyrody znajdują się pomniki przeszłości takie jak: cerkwie, kościoły, obeliski czy rzeźby. Niektóre są atrakcjami turystycznymi, inne zaś wkomponowały się niezauważalnie w krajobraz poszczególnych miejscowości, tak jak dziewiętnastowieczna kaplica grobowa w niewielkiej wsi Ropienka.

Obchodzone w tym roku 25 lecie przystąpienia Polski do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest okazją dla Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych aby  włączyć się w upamiętnianie tego wydarzenia.

Po raz jedenasty funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej