Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnianiem osób pozbawionych wolności zapraszamy do kontaktu.

W tarnowskim zakładzie karnym zakończyły się kolejne szkolenia zawodowe realizowane z funduszy unijnych w ramach POWER.

"Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego."

W 81. rocznicę pierwszego Transportu do KL Auschwitz tarnowscy więziennicy uczcili pamięć o tamtym wydarzeniu.

Formowanie serc...

09.06.2021

W tarnowskiej jednostce pracujemy nad sercami. Dosłownie i w przenośni. Poprzez angażowanie skazanych do wykonywania pojemników na plastikowe nakrętki w kształcie serca, przyczyniamy się do naprawy ich własnych.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej