W tym roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia zorganizowali spotkanie opłatkowe dla osadzonych. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, łamania opłatkiem oraz wspólnego kolędowania.

Wczorajszy dzień w tarnowskim zakładzie karnym od rana niósł zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki. Pożar na terenie obiektów zakładu, kolizja pojazdu konwojowego i jego unieruchomienie, wreszcie bunt w łaźni oddziału mieszkalnego.

Honorowi mundurowi

10.12.2019

W minionym tygodniu odbyła się gala z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych dawców krwi i instytucji promujących krwiodawstwo.

W dniu wczorajszym skazani odbywający karę w tarnowskiej jednostce mieli okazję do spotkania z przedstawicielami Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w Zakładzie Karnym w Tarnowie, miała miejsce uroczysta odprawa służbowa. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski wręczył funkcjonariuszom awanse i odznaczenia.

Nauczanie jest jedną z podstawowych form oddziaływania resocjalizującego. Pozwala na eliminowanie zaniedbań środowiskowych, zdobycie zawodu, który będzie przydatny po opuszczeniu zakładu karnego, poszerzanie myślowych horyzontów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej