Zgodnie z zarządzeniami nr 76/2021 Dyrektora Zakładu karnego w Sztumie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przedłuża się do dnia 30 listopada 2021r. okres trwania wprowadzonych ograniczeń i zakazów

28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie oraz 12 października w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie odbyły się uroczyste gale podsumowujące VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości oraz VIII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz mjr Marian Szałkowski Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze i największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Literatura, malarstwo, rysunek, plakat, rzeźba, ceramika – to główne kategorie prac prezentowanych na tegorocznym przeglądzie przez osadzonych z Polski i Litwy. Na konkurs wpłynęły 963 prace, których autorami było 213 osadzonych z kraju i 15 z zagranicy. Najlepsi otrzymali wyróżnienia.

1 września 2021 roku, w 82. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, Zastępca Dyrektora Okręgowego w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, mjr Mirosław Detmer oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili życie w obronie Ojczyzny

Witaj szkoło

01.09.2021

W dniu 1 września 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2021/2022

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej