3 czerwca br. sztumska jednostka penitencjarna wzięła udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz kluby piłkarskie Olimpia Sztum i Klub Sportowy Czernin.

W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program profilaktyki selektywnej skierowany do osób pozbawionych wolności zagrożonych patologicznym hazardem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie kolejny raz udaremnili próbę przemytu środków narkotycznych na teren jednostki penitencjarnej.

Sztumską jednostkę penitencjarną wizytował Kazimierz Smoliński, Poseł na Sejm RP oraz Aleksander Jankowski, II Wicewojewoda Pomorski. Gospodarzem spotkania w jednostce penitencjarnej był ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Podczas kontroli przesyłki skierowanej do skazanego przebywającego w Zakładzie Karnym w Sztumie funkcjonariusze sztumskiej jednostki ujawnili niedozwoloną substancję.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli czynny udział w uroczystej inauguracji kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, gdzie promowali zawód więziennika.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej