W dniu 27 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Realizacja programu resocjalizacyjnego przygotowującego osadzonych do readaptacji społecznej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie oraz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Akcja krwiodawstwa.

08.03.2023

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie w dniu 8 marca 2023 r. wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa.

W związku z niedawno obchodzonym Dniem Tradycji Służby Więziennej kolejni funkcjonariusze Zakładu Karnego w Strzelinie otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jednym z największych problemów zdrowotnych na świecie.

W dniu 10 lutego br. delegacja Zakładu Karnego w Strzelinie z dyrektorem mjr Danielem Pelczarskim uczestniczyła w obchodach 83 rocznicy zsyłki Polaków na Syberię.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej