Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001.Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyło się uroczyste wręczenie dekretów na wyższy stopień służbowy oraz wyróżnień.

17 lutego br. w Strzelinie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82 rocznicę deportacji Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Strzelinie, która złożyła wiązankę okolicznościową.

Ponownie w  Zakładzie Karnym w Strzelinie udaremniono próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych.

31 stycznia br. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora płk Roberta Stasza, przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

Wchodzimy w kolejny rok i pomagamy. Funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Strzelinie po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej