Więzienne radio

20.02.2022

Radiowęzeł nadaje program złożony z audycji radiowych, w szczególności przygotowanych przez skazanych pod kierunkiem wychowawcy.

„Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną”- w taki sposób Ustawa o Służbie Więziennej określa jej dzisiejszy status.

Sobota 29 stycznia 2022 była ostatnim dniem pierwszego semestru nauki dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku.

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, ale są gotowi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Honorowe krwiodawstwo to idea, która jest szczególnie bliska członkom naszej formacji, doskonale wpisuje się w etos funkcjonariusza publicznego i cieszy się niesłabnącą popularnością.

25 stycznia przypada dzień sekretarki i asystentki. Warto w tym dniu przychylnie spojrzeć na pracę naszych koleżanek pracujących w sekretariatach dyrektorów jednostek penitencjarnych.

Służba Więzienna od kliku lat czynnie uczestniczy w działalności profilaktycznej i edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej