Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płońsk. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę, popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

Jesteśmy trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali poświęcić służbie drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Służba Więzienna we wrześniu 2021 roku nawiązała ścisłą współpracę z Lasami Państwowymi w zakresie zatrudniania więźniów.

Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest jako miesiąc abstynencji. Wiele osób podejmuje wówczas wyzwanie całkowitego powstrzymania się od spożycia alkoholu.

15 sierpnia to data niezmiernie ważna dla wszystkich Płocczan.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej chętnie włączają się w akcje honorowego oddawania krwi. Idea ta bliska jest członkom wszystkich formacji mundurowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej